Nyheter

Nya stadgar

Med anledning av nya regelverk för redovisning som börjar gälla fr om bokslut 2014 (K2 eller K3) samt att föreningen även har rätt att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning fr o m 1 juli 2014 (om det finns angivet i föreningens stadgar), har Castor tagit fram en ny stadgemall. Har ni frågor eller funderingar kring detta eller …

Nya stadgar Läs mer »

Indexreglerade avtal för hyreslokaler

För lokaler med indexreglerade hyresavtal sker ingen höjning 1 januari 2015 eftersom KPI oktober 2014 var lägre (314,02) jämfört med KPI oktober 2013 (314,4). KPI: Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för prisutveckling och används bl.a. som inflationsmått och vid avtalsreglering. KPI avser att visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den …

Indexreglerade avtal för hyreslokaler Läs mer »

Rotavdrag

Vad gäller för ROT-arbeten och vad kan jag som boende få ROT-avdrag för? Skatteverket har en tydlig lista med exempel på ROT-arbeten där det framgår vilka regler som gäller. Länk till Skatteverket domain whois information

Progressiva avskrivningar

Bokföringsnämndens beslut tidigare i år att förbjuda progressiv avskrivning behöver inte leda till avgiftshöjningar. Det visar ett rättsutlåtande som presenterades 19 september. God framförhållning inför framtida underhållskostnader kommer dock även fortsättningsvis att vara ett centralt krav för bostadsrättsföreningar. I rättsutlåtandet pekar utredarna på att en bostadsrättsförening som redovisar förluster på grund av exempelvis höjda avskrivningar …

Progressiva avskrivningar Läs mer »