Frågor & svar

Här kan du söka och hitta svar på några av de vanligaste frågor vi brukar få från boende och styrelsemedlemmar.

Boende

-Erbjuder Castor ROT- och RUT-tjänster för mig som boende?

Ja, vi erbjuder både ROT- och RUT-tjänster, se mer information under rubriken "Våra tjänster" och underkategorin "Hushållsnära tjänster" och gäller f n i Sundsvallsområdet med omnejd. Vår tekniksupporttjänst i hemmet erbjuds över hela landet, se "Övriga tjänster"

-Hissen har stannat, vart vänder jag mig med min felanmälan

-Det bör finnas information i din trappuppgång om telefonnummer för felanmälan av hiss dit du som boende ringer direkt och beskriver ditt ärende.

-Jag har hittat skadedjur i min lägenhet, vart vänder jag mig?

Det är alltid du som boende som ska anmäla detta direkt till ditt försäkringsbolags samarbetspartner för skadedjur. Du bör hitta info om vart du ska vända dig antingen via trapphustavlan i din förening eller på föreningens hemsida om föreningen har en sådan.

-Jag har lite olika frågor som rör den förening jag bor i/ska flytta till

-Många föreningar har en egen hemsida. Du kan alltid pröva att söka information där, annars är du alltid välkommen att kontakta Castor, tel: 060-128000 så hjälper vi dig.

-Jag har tappar bort min avi, vad ska jag göra?

Kontakta oss så hjälper vi dig med att skicka ut en ny avi. Du kan med fördel ansöka om e-faktura, då har du alltid din avi i din internetbank. Antingen kommer e-faktura upp som ett förslag när du betalar din avi, annars kan du söka efter Förvaltnings AB Castor 1 eller 2 bland e-faktura mottagare. Är du osäker på vilken mottagare du ska välja så kontakta din handläggare.

-Jag vill hyra ut min lägenhet i andra hand, hur går jag tillväga?

-Du måste alltid ansöka om tillstånd hos styrelsen i din förening. Ansökningsblanketten hittar du under Dokument & Blanketter här på vår hemsida. Om du får din ansökan beviljad har föreningen rätt att ta ut en avgift under förutsättning att det finns reglerat i föreningens stadgar. Avgiften får maximalt uppgå till 10% årligen av gällande prisbasbelopp (maximalt 4 650 kr/år för år 2019). Avgiften betalas av dig som bostadsrättshavare.

-Kan jag betala avgiften med e-faktura eller autogiro?

Ja, det kan du göra. E-faktura ansöker du om själv i din internetbank, första fakturan kommer från och med nästa kvartalsutskick. Autogiro kan du antingen ansöka om i din internetbank eller fylla i blanketten som ligger under dokument och blanketter på startsidan och sedan skicka in till oss. Du får sedan en bekräftelse från vilket datum autogirot börjar gälla.

-När får jag min kontrolluppgift?

Din kontrolluppgift skickas ut under januari följande år efter att du sålt din bostadsrätt och du ska ha den tillhanda senast 31/1. Kontrolluppgiften innehåller information om bostadsrätten samt eventuellt kapitaltillskott. Kontrolluppgiften har du sedan som underlag när du ska deklarera försäljningen av din bostadsrätt hos Skatteverket.

-Ritningar till min lägenhet, var kan jag hitta det?

Bor du i Sundsvallsområdet kan du själv söka och hitta ritningar för din lägenhet via Sundsvalls kommuns hemsida: byggritningar.sundsvall.se. Välj bygglov och ange fastighetsbeteckningen för din bostadsrättsfösrening i rutan för sökuttryck. Information om din fastighetsbeteckning finns i årsredovisningen, eller kontakta Castor för att få information om fastighetsbeteckning, tel: 060-12 80 00.

-Skottning av parkeringsplats, vem ansvarar för det?

Generellt ingår inte snöskottning för din parkeringsplats i den förening där du bor, utan det är du själv som hyr parkeringsplatsen som ansvarar för att din parkeringsplats blir skottad. Den allmänna ytan i anslutning av parkeringsplatsen skottas generellt och när minst två parkeringsplatser på rad är tomma när traktorn är på plats brukar då dessa skottas.

-Vad är överlåtelse- och pantavgift?

Överlåtelse- och pantavgift är avgifter som föreningen har rätt att ta ut enligt stadgar, då föreningen även har skyldighet att hålla ett uppdaterat register över ägare (för utskick av kontrolluppgifter) och pantförskrivningar. Överlåtelseavgiften är 2,5 % av det gällande prisbasbeloppet och den debiteras, i de flesta föreningar, på köparens första avi. Pantavgiften är 1 % av det gällande prisbasbeloppet och debiteras på avin varje gång du tar ett lån med din bostadsrätt som säkerhet.

Styrelsen

-Får styrelsen dela ut styrelseprotokollen till medlemmarna?

-Nej, styrelseprotokollen är inte offentliga. Om en fråga om en enskild medlem behandlats på ett styrelsemöte har medlemmen i fråga rätt att få ta del av det ärendet om medlemmen begär det, genom ett protokollsutdrag eller att det meddelas honom/henne på annat sätt. I många föreningar informerar styrelsen medlemmarna om det som händer under året via sin hemsida eller infoblad.

-Har medlemmarna i föreningen rätt att ta del av protokollet från föreningsstämman?

-Senast tre veckor efter stämman skall det justerade protokollet finnas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna. Medlemmen har således rätt att läsa igenom protokollet men föreningen har ingen skyldighet att kopiera protokollet och sätta upp i trappuppgångar eller dela ut det. Informationen från styrelsen till medlemmarna om det som händer under året kan i stället ske via hemsida eller infoblad.

-Måste styrelsen föra protokoll vid styrelsesammanträden?

-Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till det. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. (Se: EFL 6 kap 8 §). Kontakta eran handläggare för att få en exempelmall på ett styrelseprotokoll.