Historia

Omtanke har gjort att kunder följt oss sedan starten 1944.

Under 1920-talet började man planera och bygga  större bostadsområden utanför städerna när idén om det svenska folkhemmet tog fart. Vår historia grundar sig redan då genom byggföretaget Hallström & Nisses. 1944 valde man att dela upp företaget i olika inriktningar, och det var då det som idag är Castor bildades för att kunna ta hand om förvaltningen av de bostäder som byggts.

1987 blev Förvaltnings AB Castor ett fristående företag. Sedan år 2008 ingår Castor i en koncern med bland annat Teknisk Fastighetsservice AB och Hedern Fastigheter. Tillsammans har företagen i vår koncern en bred kompetens och erfarenhet av förvaltning, underhåll och utveckling av fastigheter.

Castor förvaltar i huvudsak bostadsrättsföreningar men även samfällighetsföreningar, hyresfastigheter och övriga företag finns bland våra kunder. Vårt upptagningsområde sträcker sig från Luleå i norr till Norrköping i söder. Företaget har sitt säte i Sundsvall med ca 50 medarbetare.