Anno 1944

Omtanke har gjort att kunder följt oss sedan starten 1944.

Castor förvaltar i huvudsak bostadsrättsföreningar men även samfällighetsföreningar, hyresfastigheter och övriga företag finns bland våra kunder. Vårt upptagningsområde sträcker sig från Luleå i norr till Norrköping i söder. Företaget har sitt säte i Sundsvall med ca 50 medarbetare.

Vetskapen om att det går bra för de bostadsrättsföreningar vi förvaltar är kvittot på att vi på Castor kan vår sak. Från att ha varit en del av byggföretaget Hallström & Nisses ändrades inriktningen till fastighetsrörelse under namnet Anders Nisses AB.

1987 blev Förvaltnings AB Castor ett fristående företag. Sedan år 2008 ingår Castor i en koncern med bland annat Teknisk Fastighetsservice AB och Hedern Fastigheter. Tillsammans har dessa företag en bred kompetens och erfarenhet av förvaltning, underhåll och utveckling av fastigheter.