Ekonomisk förvaltning

Vi skapar stabilitet

Vetskapen om att det går bra för de föreningar som vi förvaltar är kvittot på att våra ekonomer kan sin sak. Föreningens ekonomi påverkar de boende och vi hjälper föreningar att skapa långsiktighet och ekonomisk stabilitet.

Vi sköter det löpande ekonomiarbetet, vilket innebär att vi tar hand om bokföring, inkasserar avgifter och hyror samt att vi ser till att pengarna går direkt in på föreningens bankkonto. Leverantörsfakturor attesteras av vicevärd eller annan delegerad via vårt elektroniska fakturahanteringssystem. Genom att logga in i vår webbportal får styrelsen tillgång till ett antal intressanta rapporter, såsom resultat- och balansrapport inför styrelsemötet.

Vårt huvudkontor finns i Sundsvall men vi erbjuder ekonomisk förvaltning till konkurrenskraftiga priser över hela landet. Kontakta oss så berättar vi hur vi kan underlätta ert arbete med ekonomin.

Kontakta Moa Kerfstedt tel: 060 64 47 29 för mer information.

Våra tjänster