Felanmälan

Vi hanterar felanmälningar för alla bostadsrättsföreningar där vi sköter den tekniska förvaltningen och ofta fastighetsskötseln.

I din fastighet ska finnas uppgifter om vem eller vilket företag som i första hand ska kontaktas när det uppstår fel i fastigheten. Om du känner dig osäker kan du alltid kontakta oss på Castor så hjälper vi dig till rätt person. Annan tid än kontorstid hänvisar vi dig till larmnumret som finns anslaget i entrén till fastigheten.
Enligt föreningens stadgar skall bostadsrättshavaren på egen bekostnad underhålla lägenhetens inre. Castor utför arbeten av denna art mot särskild räkning direkt till den enskilde bostadsrättshavaren. Beställning av särskilda lägenhetsreparationer görs till ordinarie felanmälningsställe. Tveka inte, kontakta oss på telefon eller genom formuläret, så hjälper vi dig snabbt till rätta. När du gör en felanmälan via formuläret nedan eller per telefon lagrar vi dina uppgifter för att kunna hantera ditt ärende samt att vi ev. använder dem som underlag vid en ev. faktura, beroende på om den anmälda åtgärden ska betalas av din förening eller av dig som boende. Tänk på att uttrycka dig sakligt och utan att informera om ev. känsliga uppgifter som inte är relevanta för felanmälan i fältet ”Beskrivning av problemet” nedan. Läs mer på vår hemsida under rubriken Om Castor/GDPR hur vi behandlar dina personuppgifter.

Får Castors personal tillträde till lägenheten med huvudnyckel? *
Fält markerade med (*) är obligatoriska