Progressiva avskrivningar

Bokföringsnämndens beslut tidigare i år att förbjuda progressiv avskrivning behöver inte leda till avgiftshöjningar. Det visar ett rättsutlåtande som presenterades 19 september. God framförhållning inför framtida underhållskostnader kommer dock även fortsättningsvis att vara ett centralt krav för bostadsrättsföreningar.

I rättsutlåtandet pekar utredarna på att en bostadsrättsförening som redovisar förluster på grund av exempelvis höjda avskrivningar inte automatiskt måste höja medlemmarnas avgifter. Det som är avgörande för föreningen är att avgifter tas ut i en omfattning som gör det möjligt för föreningen att betala sina löpande utgifter under året men även för att möta framtida kostnader, i synnerhet  för underhållet av fastigheten.

Länk till utredningen

(Källa: www.far.se)