Uthyrning till inneboende

För att komma till rätta med bostadsbristen arbetar regeringen främst med att öka bostadsbyggandet. Men tillskottet av nyproducerade bostäder kommer inte att räcka för att möta bostadsbristen. Regeringen anser därför att privatbostadsuthyrning är ett viktigt komplement till den ordinarie bostadsmarknaden. Som privatbostad räknas ägt boende som småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. 

Statskontoret har på regeringens uppdrag analyserat hur privatbostadsuthyrningen fungerar och tagit fram förslag på åtgärder för att öka uthyrningen av privatbostäder. Resultatet av analysen har nu överlämnats till regeringen som visar att ovilja och osäkerhet är de främsta hindren för uthyrning av privatbostäder. Av de 4 000 medborgare som deltog i undersökningen svarade74 procent av de som har ett extra sovrum att de inte kan tänka sig att hyra ut en del av sin bostad. Den främsta anledningen till att människor inte hyr ut en del av bostaden är att de inte vill ha ytterligare personer i bostaden.

En bostadsrättshavare har rätt att utan särskilt tillstånd ha inneboende i sin lägenhet under förutsättning att det inte medför men för föreningen eller annan medlem. Men om det är någon annan än bostadsrättshavaren som självständigt brukar lägenheten så rör det sig om en andrahandsupplåtelse och tillstånd måste alltid ansökas hos styrelsen i föreningen.