Avflyttningsbesiktning

Det är inte ovanligt att en köparen av en bostadsrätt i samband med nyinflyttning vill renovera lägenheten. Oftast görs det av behöriga installatörer men det förekommer att den s.k. Timell-effekten slår igenom och arbetet utförs av “gör-det-självare”. För att underlätta styrelsens arbete i en bostadsrättsförening och samtidigt öka tryggheten för såväl säljare som köpare i samband med en överlåtelse rekommenderar Castor att föreningen inför en regel om okulär avflyttningsbesiktning.

Vill ni veta mer: Kontakta Ray Lundström, tel: 060-64 47 04 (ray.Lundstrom@castor.se) eller Peter Tamleht, tel: 060-64 47 01 (peter.tamleht@castor.se).