Indexreglerade avtal för hyreslokaler

För lokaler med indexreglerade hyresavtal sker ingen höjning 1 januari 2015 eftersom KPI oktober 2014 var lägre (314,02) jämfört med KPI oktober 2013 (314,4).

KPI: Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för prisutveckling och används bl.a. som inflationsmått och vid avtalsreglering. KPI avser att visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenterna faktiskt betalar. (källa: scb.se)