Stora snömängder och utfärdad klass 2-varning

Under kommande dygn väntas stora snömängder i kombination med kraftiga vindar i Sundsvallsområdet. SMHI har utfärdat klass 2-varning. Vi sätter in alla resurser för att röja snö inom våra områden.

Under denna vecka kan därför återkoppling på övriga icke akuta felanmälningar bli något längre och vi ber om ert överseende med detta.