Energideklarera er förening

En bostadsrättsförening är skyldig att se till att det alltid finns en energideklaration upprättad för byggnaden. Förvaltnings AB Castor hjälper Er bostadsrättsförening med detta.

ETT MYNDIGHETSKRAV
Enligt lag 2006:985 ska den som äger en byggnad se till att det alltid finns en energideklaration upprättad för byggnaden om byggnaden eller delar av byggnaden upplåts med nyttjanderätt.

Det är alltså ett myndighetskrav att alla fastigheter som upplåts med nyttjanderätt ska energideklareras. Det gäller alla bostadsrättsföreningar.

PROFESSIONELL HJÄLP
Förvaltnings AB Castor hjälper Er bostadsrättsförening att göra energideklarationen. Detta genomförs av en certifierad person. En energideklaration är giltig i tio års tid och många av Castors kunder upprättade energideklaration år 2008, vilket innebär att en ny deklaration måste upprättas år 2018.

Kontakt om du vill veta mer:

Thomas Lundgren, tel: 060-64 47 14, e-post: thomas.lundgren@castor.se