Kontrolluppgifter för sålda bostadsrätter 2021 skickas ut under januari 2022

Har du sålt din bostadsrätt någon gång under år 2021? Då kommer du att få en kontrolluppgift från oss senast 31 januari. Kontrolluppgiften skickas till din adress.