Skyddsrum

Med det rådande världsläget har frågan gällande skyddsrum aktualiserats.
Var finns dem och vem ansvarar över skyddsrummen?

Oftast ägs skyddsrummen av en privat eller kommunal fastighetsägare, många bostadsrättsföreningar
äger också skyddsrum. Ägaren av fastigheten där skyddsrummet finns bär ansvaret för underhåll av skyddsrummet.
Ansvaret innebär också för att inom 48 timmar ställa skyddsrummet redo för avsedd användning.

 

Vill du veta var ditt närmsta skyddsrum ligger?  Kolla på MSBs karta

Har du som styrelsemedlem frågor om underhåll, besiktning eller utrustning av skyddsrummet i din förening?
Kontakta våra tekniska förvaltare så svarar de på dina frågor.