Räntewebbinarium juni 2020

Välkommen att ta del av räntewebbinarium hos Nordea.I det här webbinariet lägger man fokus på hur räntemarknaden påverkats och påverkas av det rådande läget. Vår förhoppning är att det kan ge er ett stöd i hur ni som Bostadsrättsförening kan resonera i de val ni står inför vid kommande villkorsändringar/slutförfall. Kanske har ni kort 3-månaders bindning på lånen och funderar över hur det rådande läget kan påverka er förening. Vi tittar även närmare på vad ni bör tänka på när ni står inför beslut om nya villkor på föreningens lån och vilka alternativ som finns.

Du följer webbinariet här

Erik Haglind, Kundansvarig BRF
Hanna Lönnqvist, Ränteriskrådgivare

(Webbinariet spelades in 3 juni 2020).

Har ni i styrelsen frågor om era lån, vänligen kontakta er personliga kontakt hos Castors boksluts- och budgetavdelning.