Förebygg bränder i kök, rengör spisfläkten kontinuerligt.

Visste du att det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att hålla spisfläkt i kök ren i gott skick?

Detta bör utföras grundligt minst var tredje år för att förhindra påbyggnad av brandfarligt fett i fläktsystemet.

Castor hjälper till med detta till en låg kostnad per lägenhet. Från 350 kr per lägenhet rensar vi fläkten och tillhörande slang. Vi ser även över och byter ut filter samt slangar vid behov mot självkostnadspris.

 

För att boka rengöring av spisfläkt, kontakta Mattias på 060 64 47 25.