För styrelsen: Webinar om ränteläget

Den 26 juni kl 10.00 anordnar Nordea ett sommarwebinar på temat räntemarknaden. Nordea ger deras bild av marknaden och hur bostadsrättsföreningar ska tänka kring ränterisk. Dessutom talar deras analytiker Henrik Unell om den svaga kronan och det låga ränteläget i Sverige. En möjlighet för er som styrelse att få mer information om dagens ränteläge. Klicka här för att anmäla er till detta webinar.