Elstöd

 

Riksdagen har beslutat om elstöd för företag med uttagspunkt i elområde 3 och 4. Bostadsrättsföreningar ingår i kategorin företag och har i och med detta beslut möjlighet att söka elstöd.

Kriterier
För att vara berättigad elstöd behöver föreningen förutom att ha en uttagspunkt i elområde 3 eller 4 ha haft ett aktivt elavtal med fast pris någon gång under perioden 1 oktober 2021 och 30 september 2022.

Omfattning
Stödet gäller framtida kostnader men beräknas utifrån elförbrukningen från den 1 oktober 2021 till och med den 30 september 2022.

Stödet innebär att föreningar med uttagspunkt i elområde 4 får 79 öre per förbrukad kilowattimme. Föreningar med uttagspunkt i elområde 3 får 50 öre per förbrukad kilowattimme.

Ansökan
Skatteverket hanterar etjänst för ansökan samt utbetalning till föreningar. Ansökan behöver göras av respektive förening senast den 25 september 2023 via skatteverket.se.

Utbetalning sker efter beviljad ansökan till föreningens skattekonto.

Vi hjälper er

Ni kan lämna uppdraget att ansöka om elstöd för er förening till oss på Castor.

Föreningen behöver då ange sin fastighetsekonom hos Castor som sitt ombud på skatteverkets hemsida.

Länk till blankett

Om föreningen ej ingår i Castors ramavtal med Vattenfall behöver vi även få information om förbrukningen för perioden.

Kontakta er fastighetsekonom om ni önskar vår hjälp.

Sista svarsdag för att få hjälp med ansökan av Castor är den 31 juli.