Rådande läge med anledning av Coronavirus

Du som kund når oss som vanligt via telefon och e-post. Tveka inte att kontakta oss!

Här har vi samlat aktuell information om vår verksamhet samt information, råd&tips till föreningen med anledning av Coronaviruset. Sidan uppdateras när något nytt tillkommer eller när något förändras.

Du når oss som vanligt men vi har infört ett antal åtgärder för dig som kund och för våra medarbetare för att medverka till fortsatt minskad smittspridning:

Vi begränsar våra besök i våra lokaler: Vill du komma i kontakt med oss, vänligen ring eller skicka ett e-postmeddelande. Fr om 31 mars och tills vidare begränsar vi våra besök i våra lokaler. Vill du lämna handlingar till oss går det bra att göra det i vår tillfälliga brevlåda som vi satt upp strax innanför vår entré till vårt kontor i centrum (brevlådan töms minst en gång per dag). Vi har också ett brevinkast för post som kan lämnas under icke-kontorstid. Vi har i övrigt tills vidare stängt våra lokaler för alla besök och hoppas att du som kund ändå ska känna att du får vår hjälp och att du har förståelse för vårt säkerhetstänk för att medverka till den minskade smittspridningen i samhället.

Vi begränsar tills vidare våra fysiska möten: Har du som kund något inbokat möte med någon hos Castor kommer antingen vi att kontakta dig eller vänligen hör av dig till oss så bestämmer vi hur vi löser det för allas bästa. Detta gäller alla möten såsom föreningsstämmor eller mindre möten. Har du några frågor är du såklart också välkommen att kontakta oss. Många av våra möten kan vi också lösa med digital teknik (exempelvis via Teams eller telefonmöte). Ring oss så berättar vi mer om vad som kan passa för er förening. Du hittar våra direktnummer och e-postadresser HÄR under respektive avdelning. Du kan också alltid nå oss via 060-128000.

 

Vårens föreningsstämmor:

En bostadsrättsförening ska enligt lagen om ekonomiska föreningar hålla sin föreningsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Castor har tidigare rekommenderat bostadsrättsföreningar som avslutar sitt räkenskapsår i december att skjuta fram den ordinarie föreningsstämman till senare under våren med anledning av rådande läge, dock senast den 30 juni 2020 för att följa lagen.

Regeringen har nu tagit fram förslag till en ny lag med tillfälliga undantag från de regler som idag begränsar möjligheten till poströstning vid föreningsstämman, vem som får anlitas som ombud och antalet medlemmar som ett ombud får företräda. Bestämmelserna möjliggör därmed att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna. Den nya lagen träder i kraft den 15 april 2020 och upphöra att gälla vid utgången av 2020. Läs mer om den nya tillfälliga lagen HÄR. Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av föreningsstämmor är på gång och föreslås träda i kraft 1 juni. Castor bevakar och följer utvecklingen kring detta.

Kontakta oss för att få mer information och diskutera vad som passar för just er förening. Du hittar våra kontaktuppgifter HÄR  under rubriken EKONOMI-BUDGET, BOKSLUT & FINANSIERING.

Frågor från lokalhyresgäster

Har ni i styrelsen frågor som rör era lokalhyresgäster? Regeringen föreslår en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher, läs mer om detta HÄR. Verksamt.se har också samlat bra information som du kan läsa mer om HÄR. Du är såklart också välkommen att kontakta oss på Castor vid frågor och funderingar, tel: 060-12800, eller ring direkt till din kontaktperson som du hittar HÄR.