Begränsad åtkomst till styrelseportalen

Under fredagen 29 januari är åtkomsten till styrelsens webbportal begränsad p g a systemunderhåll.