Uppdatering av fakturasystemet

Idag onsdag den 20:onde mars ligger Ascendo nere på grund av att Medius genomför en flytt av miljön och Ascendo blir MediusGo. I samband med detta uppdateras även gränssnittet. Fakturasystemet beräknas vara i drift igen under torsdag den 21:a mars.