-Får styrelsen dela ut styrelseprotokollen till medlemmarna?