Lokalvård

I dag har vi städuppdrag åt såväl bostadsrättsföreningar som privata fastighetsägare. Efterfrågan ökar allt mer på städning av hög kvalitet. Vi kan också erbjuda så kallad RUT-städning åt enskilda medlemmar i bostadsrättsföreningar. RUT-avdrag innebär i prinip att en privatperson får 50% rabatt på arbetskostnaden.

 Behöver föreningen hjälp med trappstädning eller vill du som enskild medlem ha hjälp med veckostädning eller flyttstädning (gäller för närvarande i Sundsvallsområdet med omnejd), kontakta vår växel: 060-12 80 00 eller direkt till Tina Fröberg, tel: 070-255 98 50. eller e-post: tina.froberg@castor.se. Timpriset för städning är f n 210 kr inkl. moms samt RUT-avdrag.