Öppet mån–fre 08–17. Telefon 060-12 80 00

Login

Här kan du som behörig styrelsemedlem i din bostadsrättsförening logga in till de tjänster som är anslutna till föreningen.

Logg in för styrelse

Ascendo Invoice (för dig som har föreningens roll som sakgranskare/attestberättigad)

Webbportal ekonomi

Dokumentsystem