Kontakta oss

I menyerna nedan kan du göra en felanmälan eller hitta kontaktuppgifter till oss som arbetar på Castor.

Är du mäklare och vill beställa en mäklarbild, årsredovisning eller stadgar? Skicka ett mail till: maklarbild@castor.se. Observera att förmedlingsuppdraget måste bifogas i beställningen.

Vår faktureringsadress: Brf xxx (rad 1), c/o Förvaltnings AB Castor (rad 2), Box 795 (rad 3), 851 22  Sundsvall (rad 4). Fakturans adress måste specas på fyra rader för att kunna läsas rätt i scanningsystemet.

För elektroniska fakturor: levfakt@castor.se (observera att fakturan måste vara utställd enligt ovan).


Felanmälan

Vi hanterar felanmälningar för alla bostadsrättsföreningar där vi sköter den tekniska förvaltningen och ofta fastighetsskötseln.

I din fastighet ska finnas uppgifter om vem eller vilket företag som i första hand ska kontaktas när det uppstår fel i fastigheten. Om du känner dig osäker kan du alltid kontakta oss på Castor så hjälper vi dig till rätt person. Annan tid än kontorstid hänvisar vi dig till larmnumret som finns anslaget i entrén till fastigheten.

Enligt föreningens stadgar skall bostadsrättshavaren på egen bekostnad underhålla lägenhetens inre. Castor utför arbeten av denna art mot särskild räkning direkt till den enskilde bostadsrättshavaren. Beställning av särskilda lägenhetsreparationer görs till ordinarie felanmälningsställe.

Tveka inte, kontakta oss på telefon eller genom formuläret, så hjälper vi dig snabbt till rätta.

Får Castors personal tillträde till lägenheten med huvudnyckel? *
Fält markerade med (*) är obligatoriska

Växel och administration

Oss kontaktar du för att få en personlig service gällande ditt ärende som gäller Castor. Innan du ringer ber vi dig att titta under nedanstående kontaktkategorier för att se om de kan leda dig till rätt person på en gång.

Caroline Toreheim
060-12 80 00

Ekonomi - hyror & betalningar

Vi arbetar som personliga handläggare för din förening. Oss kontaktar du när du har frågor som rör avisering av medlemsavgifter, information om debiterade och betalda avgifter, löpande redovisning samt leverantörsbetalningar.

Carina Bengtsson
060-64 47 07
Gudrun Hasselblad
060-64 47 08
Helena Näslund
060-64 47 16
Julia Dahlén
060-64 47 18
Malin Heldeby
060-64 47 28
Marie Hamberg
060-64 47 13

Ekonomi - budget, bokslut & finansiering

Vi arbetar som personliga handläggare för din förening. Oss kontaktar du när du har frågor som rör bokslut, budget och finansiell rådgivning gällande föreningen.

Anette Salomonsson (avdelningschef ekonomi- och hyresavdelningen)
060-64 47 03
Ann Björklund
060-64 47 04
Fredrik Mähler
060-64 47 11
Maria Castenborg
060-64 47 27

Ekonomi - löner & arvoden

Jag arbetar som personlig handläggare för din förening. Mig kontaktar du när du har frågor som rör utbetalning av styrelsearvoden och löner.

Julia Dahlén
060-64 47 18

Teknisk förvaltning

Kontakta oss när det gäller fastighetspraktiska frågor. Vi arbetar dagligen med att er fastighet ska må bra både i dag och i morgon. Det kan till exempel gälla en årlig underhållsplan, skadehantering och försäkringsfrågor, systematiskt brandskyddsarbete, myndighetsbesiktningar eller förslag till energibesparande åtgärder.

Anders Holmsten
060-64 47 02
André Henningsson
060-64 47 10
Håkan Sjölin
060-64 47 15
Kennet Sepänmaa
060-64 47 24
Thomas Lundgren
060-64 47 14

Fastighetsskötsel

Vi arbetar med den löpande fastighetsskötseln i de föreningar som valt att teckna avtal för detta. Gäller det felanmälan hänvisar vi till fliken för detta. Kontakta oss vid frågor eller läs mer under Castors tjänsteutbud.

Alf Schött
Conny Samuelsson
Jonas Astner
Kenneth Eriksson
Lennart Adolphson
Magnus Åkerström
Märit Lindvåg, verksamhetschef
060-64 47 25
Mattias Gerdwall
Niklas Wernerkrantz
Oskar Jonasson
Patrik Andersson
Stigbjörn Andersson
Yngve Gamper

Lokalvård

Vi arbetar med lokalvård i de föreningar som valt att teckna avtal för detta. Kontakta oss vid frågor eller läs mer under Castors tjänsteutbud.

Birgitta Hapaala
Eva Andersson
Lilian Elverstig
Omer Mohamed
Sofia Frilén
Teresa Salipot
Tina Fröberg, teamledare
070-2559850

Ledning

 Christer Bergqvist (verksamhetschef)
Anette Salomonsson (avdelningschef ekonomi- och hyresavdelningen)
060-64 47 03

Marknad

Peter Tamleht (marknadsansvarig)
060-64 47 01