Kontakta oss

I menyerna nedan kan du göra en felanmälan eller hitta kontaktuppgifter till oss som arbetar på Castor.

För mäklare:

Vill du som mäklare beställa en mäklarbild, årsredovisning eller stadgar? Skicka ett mail till: maklarbild@castor.se. Vår handläggningstid för beställning av mäklarbilder är ca 1-3 vardagar men vi försöker alltid hantera din beställning så snart vi kan.

För att hantera beställningen behöver vi följande information: bostadsrättsföreningens namn och namnet på ägaren/ägarna till lägenheten (ange dessa uppgifter i mailet). Förmedlingsuppdraget måste också bifogas beställningen.

Mäklarbild, Årsredovisning, Stadgar och eventuell Energideklaration är förenad med en avgift och vi behöver därför få information i samband med beställningen om fullständig faktureringsadress som ni vill att fakturan ska skickas till.

För leverantörer:

Är du leverantör till någon av de föreningar vi förvaltar skickar du fakturan till: Brf xxx (rad 1), c/o Förvaltnings AB Castor (rad 2), Box 795 (rad 3), 851 22  Sundsvall (rad 4). Fakturans adress måste specas på fyra rader för att kunna läsas rätt i scanningsystemet. Vi tar gärna emot elektroniska fakturor (pdf-fakturor) till vår adress: levfakt@castor.se (observera att fakturan måste vara utställd enligt ovan för att tolkningen av fakturan ska bli rätt).


Felanmälan

Vi hanterar felanmälningar för alla bostadsrättsföreningar där vi sköter den tekniska förvaltningen och ofta fastighetsskötseln.

I din fastighet ska finnas uppgifter om vem eller vilket företag som i första hand ska kontaktas när det uppstår fel i fastigheten. Om du känner dig osäker kan du alltid kontakta oss på Castor så hjälper vi dig till rätt person. Annan tid än kontorstid hänvisar vi dig till larmnumret som finns anslaget i entrén till fastigheten.

Enligt föreningens stadgar skall bostadsrättshavaren på egen bekostnad underhålla lägenhetens inre. Castor utför arbeten av denna art mot särskild räkning direkt till den enskilde bostadsrättshavaren. Beställning av särskilda lägenhetsreparationer görs till ordinarie felanmälningsställe.

Tveka inte, kontakta oss på telefon eller genom formuläret, så hjälper vi dig snabbt till rätta. När du gör en felanmälan via formuläret nedan eller per telefon lagrar vi dina uppgifter för att kunna hantera ditt ärende samt att vi ev. använder dem som underlag vid en ev. faktura, beroende på om den anmälda åtgärden ska betalas av din förening eller av dig som boende. Tänk på att uttrycka dig sakligt och utan att informera om ev. känsliga uppgifter som inte är relevanta för felanmälan i fältet "Beskrivning av problemet" nedan. Läs mer på vår hemsida under rubriken Om Castor/GDPR hur vi behandlar dina personuppgifter.

Får Castors personal tillträde till lägenheten med huvudnyckel? *
Fält markerade med (*) är obligatoriska

Växel och administration

Oss kontaktar du för att få en personlig service gällande ditt ärende som gäller Castor. Innan du ringer ber vi dig att titta under nedanstående kontaktkategorier för att se om de kan leda dig till rätt person på en gång.

Reception/växel
060-12 80 00

Ekonomi - hyror & betalningar

Vi arbetar som personliga handläggare för din förening. Oss kontaktar du när du har frågor som rör avisering av medlemsavgifter, information om debiterade och betalda avgifter, löpande redovisning samt leverantörsbetalningar.

Carina Bengtsson
060-64 47 07
Gudrun Hasselblad
060-64 47 08
Helena Näslund
060-64 47 16
Malin Heldeby
060-64 47 28
Marie Hamberg
060-64 47 13

Ekonomi - budget, bokslut & finansiering

Vi arbetar som personliga handläggare för din förening. Oss kontaktar du när du har frågor som rör bokslut, budget och finansiell rådgivning gällande föreningen.

Anette Salomonsson (avdelningschef ekonomi- och hyresavdelningen)
060-64 47 03
Ann Björklund
060-64 47 04
Fredrik Mähler
060-64 47 11
Julia Dahlén
060-64 47 18
Maria Castenborg
060-64 47 27

Ekonomi - löner & arvoden

Jag arbetar som personlig handläggare för din förening. Mig kontaktar du när du har frågor som rör utbetalning av styrelsearvoden och löner.

Julia Dahlén
060-64 47 18

Teknisk förvaltning

Kontakta oss när det gäller fastighetspraktiska frågor. Vi arbetar dagligen med att er fastighet ska må bra både i dag och i morgon. Det kan till exempel gälla en årlig underhållsplan, skadehantering och försäkringsfrågor, systematiskt brandskyddsarbete, myndighetsbesiktningar eller förslag till energibesparande åtgärder. Gäller det däremot en felanmälan så ber vi er kontakta vår växel på 060-12 80 00 eller fylla i formuläret under fliken felanmälan lite längre upp på denna sida.

Anders Holmsten
060-64 47 02
André Henningsson
060-64 47 10
Håkan Sjölin
060-64 47 15
Karl-Erik Tjernberg
060-64 47 14
Kennet Sepänmaa
060-64 47 24
Thomas Lundgren (avdelningschef teknisk förvaltning)
060-64 47 01

Fastighetsskötsel

Vi arbetar med den löpande fastighetsskötseln i de föreningar som valt att teckna avtal för detta. Kontakta oss vid frågor eller läs mer under Castors tjänsteutbud. Gäller det däremot en felanmälan så ber vi er kontakta vår växel på 060-12 80 00 eller fylla i formuläret under fliken felanmälan lite längre upp på denna sida.

Alf Schött
Anders Axling
Conny Samuelsson
Jonas Astner
Magnus Åkerström
Mattias Dahlstedt, verksamhetschef
060-64 47 25
Mattias Gerdwall
Niklas Wernerkrantz
Oskar Jonasson
Patrik Andersson
Stigbjörn Andersson
Yngve Gamper

Lokalvård

Vi arbetar med lokalvård i de föreningar som valt att teckna avtal för detta. Kontakta oss vid frågor eller läs mer under Castors tjänsteutbud.

Birgitta Hapaala
Dima Montera
Eva Andersson
Goran Cekic
Lilian Elverstig
Omer Mohamed
Sofia Frilén
Teresa Salipot
Tina Fröberg, teamledare
070-25 59 850

Ledning

 Christer Bergqvist (verksamhetschef)
060-64 47 05
Anette Salomonsson (avdelningschef ekonomi- och hyresavdelningen)
060-64 47 03

Marknad

Lundgren, Thomas (marknadsansvarig)
060-64 47 01